Utbildningar

Ekonomiutbildning för chefer

Ekonomiutbildning för chefer

Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp och samband eller behöver en uppfräschning av dina kunskaper.

Innehåll

Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar eller mottagare av ekonomisk information behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet och verksamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp och samband eller behöver en uppfräschning av dina kunskaper. Utbildningen ger dig ökad förståelse för de ekonomiska rapporter du erhåller från ditt bolag.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för vad som påverkar och utvecklar företagets lönsamhet och verksamhet. Vi kommer även titta på vad som kan förbättra företagets kassaflöde.

Vi kommer fästa stor vikt vid att kunna läsa och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, att analysera verksamheten ur ett affärsmässigt perspektiv och styra efter rätt nyckeltal. Fokus kommer vara på praktiska och användbara metoder som du direkt kan applicera i din egna verksamhet. Under utbildningsdagarna får du med dig kunskap, metoder och verktyg för att arbeta mer effektivt med ekonomisk styrning av verksamheten.


  • 2024-10-17 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-10-17
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Ekonomiutbildning för chefer