Data

PowerPoint för självlärda

PowerPoint för självlärda

Fortsättningskurs för dig som vill bli ännu bättre på att effektivt skapa presentationer med hjälp av PowerPoint. Kursen kan anpassas efter deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Ha gått PowerPoint grund eller för självlärda.

Innehåll

Hantera SmartArt grafik och egna figurer
Länka eller bädda in objekt från andra program (t ex Excel)
Skapa egna bildlayouter
Animeringar
Infoga film och ljudklipp
Använda föredragshållarvyn