Data

Microsoft Project grundkurs, 2 dagar

Microsoft Project grundkurs, 2 dagar

Efter avslutad kurs ska du kunna skapa och organisera projekt med hjälp av projektplaneringsverktyget Microsoft Project på ett effektivt sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Project för att effektivt kunna skapa och organisera projekt. Förkunskaper Windows grund eller motsvarande.

Innehåll

•Projektplaneringens faser
•Programmets uppbyggnad.
•Skapa och organisera en enkel projektplan
•Skapa aktiviteter
•Gantt-diagram, tilldela varaktighet, länkning, resurser, kostnader.
•Diagram, planering inför huvuduppgiften
•Nätverksdiagram
•Import av aktiviteter från Excel
•Organisera aktiviteter (disposition, struktur).
•Programinställningar
•Kalender
•Skapa projektmall
•Resurspool, resurser
•Huvudprojektet, ansluta till resurspool
•Tid- och resursplanering, lösa överbeläggning
•Kritisk linje, slack, tilldela kostnader (förkalkyl), originalplan (baslinjeplan)
•Format
•Ritverktyg
•Utskrift
•Projektuppföljning
•Utbyte med andra program