Data

Microsoft 365 - Upplev den moderna arbetsplatsen

Microsoft 365 - Upplev den moderna arbetsplatsen

Upplev, testa, upptäck och experimentera med möjligheterna som finns med de olika apparna i Microsoft 365.

Målgrupp

För dig som vill veta mer om Microsoft 365 för att kunna dra nytta av det på arbetsplatsen. För de som är i uppstarten av användandet eller upplever att man inte nyttjar dess fulla potential! Ett bra sätt att få ökad kunskap för att fatta beslut kring möjliga gemensamma arbetssätt.

Innehåll

Under utbildningen testar vi Microsoft 365 applikationerna i olika scenarier. Vi har satt upp en testmiljö där du får agera som anställd på ett fiktivt företag och på så sätt få uppleva hur man kan dra nytta av dessa applikationer.

• Vad är Microsoft 365?
• Dokumenthantering i Microsoft 365-molnet
• Samarbeta i Teams
• Skapa Intranät med SharePoint
• Skapa digitala formulär med Forms
• Planera projekt och uppgifter med Planner
• Organisera och ha koll på data med Lists
• Automatisera med Power Automate

Målet är att du ska få med dig nya idéer och uppslag på hur ni kan använda Microsoft 365 din egen organisation.

Denna utbildning går även bra att göra med ett företagsanpassat upplägg.

Microsoft 365 - Upplev den moderna arbetsplatsen