Data

Lär dig använda Power Query i Excel

Lär dig använda Power Query i Excel

Målgrupp

Lägger du regelbundet ned en massa tid på att • Städa och rensa data • Se till att all data har rätt format t ex datum, tal eller text • Ta bort rader och kolumner som inte behövs eller ta bort rader med tomma celler • Dela upp eller slå ihop kolumner • Sammanställa data från flera blad eller flera olika filer • Lägga till data för en ny period i en befintlig rapport • Hämta externa data som först måste "fixas till" innan den kan användas   Då kan du underlätta arbetet enormt mycket med Power Query.

Innehåll

Power Query är ett gratis tilläggsprogram till Excel från Microsoft.
Med Power Query kan du
1.       Hämta data från en mängd olika källor
Excelfiler, databaser, textfiler, webbsidor, mappar mm. Listan är lång och fortsätter att växa.
2.       Transformera dina data
Städa, formatera, rensa, omforma, slå ihop med andra data, lägga till andra data mm
3.       Ladda in data till Excel
Antingen till en vanlig Exceltabell eller direkt till en datamodell (för att t ex skapa en Power Pivot)
 
När du är klar med din Power Query fråga sparas alla steg, vilket innebär att du bara genom en knapptryckning kan uppdatera din Exceltabell med ny data.
 
Under utbildningen kommer vi att lära oss Power Query från grunden. Bland annat går vi igenom
• Hämta data och redigera frågor
• Ladda in data till Excel
• Uppdatera frågor
• Transformera data
• Slå ihop och lägga till frågor
• Slå ihop data från flera kalkylblad
• Slå ihop data från flera filer