Data

Excel Akuten-Listor & Pivottabeller

Excel Akuten-Listor & Pivottabeller

En kort kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i listor och pivottabeller. Excel med sina rader och kolumner passar utmärkt att använda för datatabeller (databas, register).

Målgrupp

För dig som har grundläggande kunskaper i Excel.

Innehåll

Under kursen går vi igenom hur man formaterar ett område som tabell, hur man sorterar och filtrerar datatabeller, samt hur man kan visa totaler på så kallad "Summarad". Vi tittar också på hur man skapar pivottabeller för att sammanställa och visa information från stora datamängder.

Utbildningen genomförs med individuellt upplägg efter dina behov eller företagsanpassat.