Data

Allmän datakunskap

Allmän datakunskap

För dig som vill ha grundläggande kunskaper om olika dataprogram och datorns uppbyggnad.

Målgrupp

För alla som vill förbättra sin datakunskap.

Innehåll

Kursen berör följande områden:
Grunderna i Word
Grunderna i Excel
Grunderna i Outlook
Filhantering
Allmän datorkunskap

Utbildningen genomförs med individuellt upplägg efter dina behov eller företagsanpassat.