STRATEGISK INSIKT

STRATEGISK INSIKT

OM PROJEKTET

Västsvensk och halländsk industri står inför många olika utmaningar framöver och utveckling sker snabbt i vår omvärld. För att möta utvecklingen tillsammans har vi genom Västra Götalandsregionen och Region Halland fått möjlighet att ta fram en Strategisk Insikt 2030 för västsvensk och halländsk industri.

Genom att identifiera gap mellan nuläge och framtida målbild kopplat till utvecklingen av industrins konkurrenskraft, kommer insikten att ligga till grund för att definiera 4-6 konkreta insatsområden. Med insikten kommer vi att förstå varför framtiden utvecklas åt det håll som den gör. Dessutom kommer nya insikter skapas hos människor om vilken framtid vi ser och vilka framtida mål vi kan uppnå. På så sätt bidrar vi tillett effektivt sätt att tillsammans med samhället/näringslivet styra mot en önskvärd framtid.

Den strategiska insikten som tas fram under 2021 är en förstudie och kommer att utgöra ett underlag för framtida offentliga satsningar inför nya programperioden från och med 2022.

PROGRAMMETS INNEHÅLL
• Noga utvalda strategiska viktiga intressenter i västsvenska och halländska regionen.
• Totalt fem workshops, varav en i Halland med ca 15 deltagare.
• Varje workshop består av två digitala möten via Teams.

SYFTE
Ta fram en strategisk insikt för det halländska och den västsvenska industrin 2030 som ett underlag för framtida offentliga satsningar inför nya programperioden inom ERUF och ESF.

MÅL
Utifrån den strategiska insikten ta fram 4-6 insatsområden inklusive förslag på metoder för att förverkliga förändringen och vad som bör finansieras av företagen själva respektive vad bör stödjas av det offentliga.

MÅLGRUPP
Halländsk och västsvensk industri.

RESULTAT

IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College, TEK Kompetens har genom finansiering av Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med strategiska tänkare tagit fram en strategisk insikt för västsvensk industri. En vision har tagits fram, och en plan med 3 insatsområden samt 11 fokusområden med över 190 aktiviteter på kort och lång sikt. Resultatet presenteras här:
REDOVISNING

REDOVISNING

Vad kom projektet fram till och vilken strategisk insikt formades? I den här filmen berättar vi vad vi kom fram till och berättar om visionen, insatsområdena och aktiviteterna.
PRESENTATION

PRESENTATION

Här kan du ta del av presentationen av projektet strategisk insikt.
ARBETSGÅNGEN

ARBETSGÅNGEN

I den här filmen förklaras hur projektet gick tillväga för att komma fram till den strategiska insikten.

FINANSIÄRER