STÄRKT KOMPETENS

STÄRKT KOMPETENS

OM PROJEKTET

Genom projektet får företag hjälp att utveckla förmågan till strategiskt kompetensarbete så de kan tillgodogöra sig nya metoder och teknik som kan göra företagen mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Projektet ska stärka små- och medelstora tillver­kande industri­fö­retags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompe­tens­för­sörja och bedriva kompe­tens­arbete i Västsverige. Projektet drivs av IUC Väst, IUC Sjuhärad, IDC och TEK Kompetens.

PROJEKTPERIOD
januari 2024 – april 2027

MÅL
Projektet ska höja förmågan till strategiskt kompe­tens­arbete samt tydliggöra kompe­tens­be­hovet hos små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland och Halland i syfte att göra företagen i Västsverige mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

MÅLGRUPP
Små- och medelstora industriföretag i Halland.

Kontaktperson

Birgitta Lennermo
birgitta@tek.se
070-699 04 15

FINANSIÄRER