SMART INDUSTRI

SMART INDUSTRI

OM PROJEKTET

Projektet syftade till att bättre kartlägga och koordinera det regionala främjandesystemet kring en smart och hållbar industri. Därigenom kommer projektet att bidra till ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete kring regionens konkreta utmaningar i omställningen av industriföretagen. Projektet ska ses som en del i en större mellanregional IUC-satsning i Halland och Västra Götalandsregionen kring mställningen till en smart och hållbar industri.

PROJEKTPERIOD
januari 2019 – november 2020

MÅL
Det övergripande målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft genom
utvecklingsinsatser syftande till en allt mer attraktiv och hållbar verksamhet.

MÅLGRUPP
Små och medelstora företag i Halland.

KONTAKTPERSON

Nicklas Simonsson
nicklas@tek.se
072-255 77 41

FINANSIÄR