ROBOTLYFTET

ROBOTLYFTET

Om projektet

Robotlyftet var projektet som skulle ge stöd till automatisering och robotisering i små och medelstora industriföretag.

PROGRAMMETS INNEHÅLL
• Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en så kallad Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
• Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
• Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar.
• Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

PROJEKTPERIOD
maj 2019 – december 2022

MÅL
Ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige.

MÅLGRUPP
Små och medelstora industriföretag i Halland.

RESULTAT

Robotlyftet syftade till att stödja automatisering och robotisering inom små och medelstora industriföretag. En oberoende utvärdering visar att Robotlyftet har gett god effekt och bidragit till att öka företagens investeringar i automation och robotisering.

Läs mer om resultatet här

FINANSIÄRER