Skills Halland

Skills Halland

OM PROJEKTET

Skills Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt vars syfte är att få halländska små- och medelstora företag att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och uppdatera sin kompetens inom tre snabbt föränderliga områden – automation, digitalisering och hållbarhet. I Halland råder stor kompetensbrist och företagen uppger att de saknar rätt kompetens och att det hindrar deras tillväxt. Med projektets insatser ska deltagande företag uppdatera och fördjupa sin kompetens inom något eller flera av områdena. Det i sin tur ska lösa huvudproblemet för halländska företag – att deras tillväxt hämmas av kompetensbrist.

Projektet ska även arbeta fram en modell för samproduktion av kompetensutvecklingsinsatser. Modellen ska visa på hur företagens behov och efterfrågan på kompetens kan matchas med kvalificerade och fördjupade insatser.

PROJEKTPERIOD
februari 2023 – januari 2025

MÅL
Deltagande företag ska arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och yrkesverksamma ska ha uppdaterade kompetenser inom digitalisering, hållbarhet och automatisering.

MÅLGRUPP
Små och medelstora företag i Halland som är i behov av kompetensutveckling inom digitalisering, grön hållbarhet och automation.

KONTAKTPERSON

Birgitta Lennermo
birgitta@tek.se
070-699 04 15