KOMPA HALLAND

KOMPA HALLAND

PROJEKTPERIOD: JUN 2020 – AUG 2022

I detta samverkansprojekt med Region Halland, Högskolan i Halmstad och de halländska kommunerna kan de halländska företagen nu dela på 15 miljoner i utbildning. Omvärlden och arbetslivet förändras snabbt och det är därför avgörande att i tid möta framtiden med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Kompa Halland erbjuder möjlighet till kompetensplanering baserat på företagets, de anställdas, varslades och permitterades behov.

Digitalisering och automation är några av de pådrivande trenderna men det kan även ges kompetensutveckling skräddarsydda efter individernas behov inom andra områden såsom hållbarhet, språk, nya affärsmodeller, marknadsföring, webbutveckling, programmering, projektledning, arbetsledning, upphandling, rådgivning och service.

FEM INTRODUKTIONSFRÅGOR

1. Vilka konkreta kompetensbehov har ni sett?
2. Hur mycket tid skulle ni ha möjlighet att avsätta för kompetensutvecklingsinsatser för varje medarbetare under 12 månader, minst 16 timmar?
3. Har ni möjlighet att delta i fysiska möten ev. restriktioner?
4. Vilka digitala plattformar använder ni idag för utbildning/kommunikation, t.ex. Teams, Zoom?
5. Viktiga restriktioner ni har som vi behöver känna till.

SYFTE

Att minska sårbarheten och mildra effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet.

Mål

Stärka kompetensen hos personalen och därmed deras position på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Företag som är ekonomiskt drabbade av pandemin.

KONTAKTPERSON

Nasim Oveissi
076-309 53 35
nasim@tek.se
KONTAKTPERSON