DIGIRESAN FÖRETAGSUTVECKLING

DIGIRESAN FÖRETAGSUTVECKLING

PROJEKTPERIOD: FEB 2018 – JAN 2022

Alla våra aktiviteter fokuserar på utveckling av ditt företag med fokus på digitalisering. Som första aktivitet arbetar vi tillsammans fram en handlingsplan för digitalisering. Den i sin tur ligger till grund för kommande kunskapsseminariers inriktning och det individuella arbete företaget gör med våra digitaliseringsexperter.

PROGRAMMETS INNEHÅLL

• Grundlig analys och matchning av coach
• 30 timmars coachning av expert, både på plats och digitalt
• 2 seminarier: Articificiell intelligens och Big Data samt Ledarskap i en digital värld
• Studiebesök: halvdag hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa
• Uppföljning och planering framåt

MÖT FÖRETAGEN I DIGIRESAN

Vi följer ständigt upp de deltagande företagen, under och efter projektet.

SYFTE

Vi vill bidra till ökad användning av digital teknik och digitala verktyg. Det tror vi kan öka effektivitet och attraktivitet.

MÅL

Höja den digitala kompetensen inom svensk industri och nyttja digitaliseringens möjligheter i större utsträckning.

MÅLGRUPP

Små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland.

KONTAKTPERSON

Pontus Lindström
070-866 04 02
pontus@tek.se
KONTAKTPERSON