Omställningslyftet

Omställningslyftet

OM PROJEKTET

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Projektet Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag.Projektet ska ge företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC Sverige, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). TEK Kompetens/IUC Halland är samverkanspartner.

PROJEKTPERIOD
mars 2022 – augusti 2023

MÅL
Att underlätta för små och medelstora företag att vara attraktiva och bedriva konkurrenskraftiga verksamheter kompatibla med klimatmålen.

MÅLGRUPP
Små och medelstora företag i hela Sverige.

RESULTAT

Här kan du ta del av projektets resultat:

Omställningslyftets vitbok

KONTAKTPERSON

Pontus Lindström
070-866 04 02
pontus@tek.se

FINANSIÄRER