Ny samarbetsform stärker utbildning och kompetens

Teknikcollege Halland har under året som gått drivit ett spännande pilotprojekt som utforskat möjligheten att använda företagens miljöer och deras toppmoderna maskiner i skolornas undervisning. Falkenbergs gymnasieskola och Osbecksgymnasiet i Laholm har samarbetat med företagen Pexymek och Laga Rostfritt för att erbjuda elever nya lärandemiljöer och praktisk erfarenhet av robotsvetsning och laserskärning. Dessutom har pilotprojektet främjat kompetensutveckling för medarbetare på företagen och yrkeslärarna.
Projektet möjliggjordes genom att TEK Kompetens finansierade pilotprojektet som en form av återinvestering till skolorna. Som komplement till att köpa in spetsutrustning och tillhandahålla de till tekniska utbildningar så startades pilotprojektet som gick ut på att låna företagens nya maskiner till undervisningen och främja lärande på nya sätt. Bakgrunden till att projektet startades är den höga förändringstakten, där ny teknisk utrustning snabbt blir gammal och är en kostsam investering för skolorna. Dessutom finns det behov att utveckla undervisningens kvalitet och anpassning till elevernas behov och intresse. Vad som också definierades som en utmaning är kompetensutveckling för lärare. Projektet blev lösningen på många av utmaningarna.

Elevernas syn på utbytet

Eleverna fick inte bara tillgång till den senaste tekniken genom företagen, utan även möjlighet att arbeta med företagets anställda under tiden som de utbildades. Eleverna deltog i undervisning på företagen och erbjöds en chans att engagera sig i den verkliga arbetsmiljön. Eleverna upplevde undervisningen mer seriös när den var förlagd hos företagen och såg det som en möjlighet att få kompetens som de inte hade kunnat få i klassrummet. Men med konceptet kom även utmaningar att hålla koncentrationen och stå upp stor del av undervisningstiden.

Joel Kristiansson, elev på Osbecksgymnasiet, delar sina tankar om erfarenheten:

– Skolan har inte råd att köpa in nya maskiner, så det var roligt att besöka företaget och testa en ny teknik som vi aldrig använt innan. Jag har också känt lite mer på känslan att vara i en industri, där folk står och arbetar runt en samtidigt som vi fick utbildning på maskinen.

Simon Andersson, elev på Falkenbergs gymnasieskola, betonar vikten av att komma ut i verkligheten:


– Jag tycker det är jättebra att vi kommer ut till företag och inte blir fast i skolan, utan att vi får komma ut och möta på verkligheten.

Lärarnas kompetensutveckling

Innan eleverna bussades ut till företagen för att få utbildning i spetsutrustningen så fick lärarna kompetensutveckling i den nya tekniken. Lärarna besökte företagen och fick utbildning på maskinerna, innan de skulle lära ut till eleverna och planera ett pedagogiskt upplägg för momentet. Tommy och Senad, båda lärare på industritekniska programmet, har varit involverade i projektet och pratar gott om lärandet – att själv få utvecklas och lära sig något nytt, men även att utmanas att lära eleverna något som är nytt för en själv.

Det kändes bra och utmanande att lära eleverna något man inte själv kan. Det är något som jag gärna skulle vilja göra om, säger Senad Bosnjakovic.

Lärarna valde olika upplägg utifrån förutsättningarna och olika elevgruppers förmågor. Det var utmaningar med planering, schemaläggning och att få till logistiken. Det var inte svårt att hitta kopplingar till kursmål och kurser utan där såg lärarna flera möjligheter.

Eleverna fick välja om de var intresserade av att vara med i projektet och genomföra delar av kursen på företaget. För de som valde att vara med så har engagemanget varit bra! Säger Tommy Hultberg, svetslärare på Falkenbergs gymnasieskola.

Lärarnas kompetensutveckling hos företagen genomfördes också på olika sätt, men det som var gemensamt för insatsen var att de tog in extern spetskompetens på maskinerna och programmen. I Laholm lyckades man få till så att lärarna fick den här utbildningen ihop med företagets medarbetare. I Falkenberg planerade lärarna in några extra tillfällen då de åkte ut till Pexymek och övade på företagets robotsvets inför utbildningsmomentet med eleverna.

Det har varit givande att själv kompetensutvecklas och lära nytt. Det har skapat en sammanhållning mellan oss lärare också, vilket jag ser som mycket positivt, kommenterar Tommy Hultberg, svetslärare på Falkenbergs gymnasieskola.

Företagens vinst av projektet

Emma och Eskil är företagsledarna som varit med och genomfört projektet tillsammans med skolorna. De berättar att projektet varit ett sätt att ta ansvar och visa samhällsengagemang och de ser positivt på att deras effektiva maskiner nyttjas i högre grad och kommer till användning för skolorna. Tillsammans har de diskuterat praktiska frågor såsom kostnader för att hyra ut en maskin till skolan och ställa den till förfogande för undervisning. De har också diskuterat och bytt erfarenheter kring vad projektet gett dem som företag.

Vi kan se att eleverna fått till sig mer kunskap om hur arbetslivet fungerar, och för oss är det en stor vinst att kunna ställa upp och utveckla undervisningens kvalitet genom att erbjuda samarbeten. Vi ser det bara som positivt, berättar Emma Stenberg, VD på Pexymek.

För oss är det en möjlighet att träffa elever tidigt och hitta de personer som i framtiden kan få jobb hos oss. Det har också lett till fler förfrågningar om att göra praktik hos oss, eftersom de redan varit här och lärt känna oss som företag, säger Eskil Hartman, VD på Laga Rostfritt.

Eskil berättar också att det byggt intern stolthet i företaget. Att medarbetare växt och utvecklats genom att få lov att dela sin kunskap med andra.

Tillsammans har företagen gått i bräschen och vågat prova nya samarbetsformer utan att ha något facit framför sig. Med bakgrund i detta erhöll Laga Rostfritt Teknikcollege samverkanspris för sin insats i pilotprojektet och sitt långsiktiga engagemang i kompetensförsörjningsfrågor.

Projektet fortsätter

Konceptet har visat sig vara både framgångsrikt och utmanande, och nu siktar Halland på att expandera och fortsätta utveckla samarbetet mellan skolor och företag. Målet är att fler kommuner och företag ansluter sig för att utforska och skapa nya lärandearenor tillsammans. Cecilia Ericsson, verksamhetschef för frivilliga skolformer, som varit med sen projektets begynnelse, berättar att hon verkligen tror på det koncept som Halland arbetat fram:

– Jag tror att det här är helt rätt väg att gå. Vi måste anpassa utbildningarna för att möta företagens behov och att se detta pilotprojekt gå från idé till genomförande har varit en spännande resa!

TEK Kompetens ser positivt på att fortsätta investera i projektet och främja lärande för elever, lärare och medarbetare på företagen.


TEK:s styrelsen är mycket positiva till det här projektet och är villig att öka vårt stöd för att främja nya samarbetsformer i Teknikcollege. Det stärker vårt cirkulära sätt att tänka – att det vi skapar och tjänar går tillbaka till skolorna och utbildning vilket känns helt rätt! Kommenterar Nicklas Simonsson, VD TEK Kompetens.

Mer om projektet