FÖRSTA HJÄLPEN ATT SPARA ENERGI

Energibehovet kommer bara att öka i framtiden, vilket gör det avgörande för företag att ta kontroll över sin elförbrukning både med tanke på plånboken och miljön. Elpriserna är på agendan igen och är här för att stanna. TEK Kompetens kan presentera en fortsättning på projektet Energismart som framgångsrikt hjälpte mer än 130 att spara energi hösten 2022.Energismart 2.0 är första hjälpen för företag att spara energi.
För att minska sårbarheten behöver företag fokusera på långsiktiga strategier för en hållbar och kostnadseffektiv energianvändning. Energibehovet förväntas öka och företag kan vinna på att se över energiförbrukningen för både plånboken och miljöns skull. Efter den utmanande hösten och vintern 2022 med höga energipriser är det tydligt att energikostnaderna fortsätter att påverka företag i Halland. En ny köldknäppe inpå det nya året 2024 har fört elpriserna på agendan igen.

BYGGER PÅ FRAMGÅNGEN
Vintern 2022 kunde TEK erbjuda företag energirådgivning för att minska sin energiförbrukning och således kostnader genom projektet Energismart. Det framgångsrika projektet har nu fått resurser att fortsätta och en förlängning har kört igång för att ge företag stöd och verktyg att effektivisera sin energianvändning. Stödet riktas mot små- och medelstora företag i Halland och i första hand till nya företag som inte tog del av stödet hösten 2022. Företag som deltog i förra omgången och som inte kommit så långt som man önskat med sin energieffektivisering kan få vara med i mån av plats.

FÖRSTA HJÄLPEN ATT SPARA ENERGI
Stödet kan ses som en första hjälpen att spara energi. Genom projektet hjälper TEK till att matcha företag med energikonsulter som hjälper företag att ta fram förslag på åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen och spara in på energikostnader. Stödet som företagen kan få är rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark.