Förändringar i TEK:s föreningsstyrelse

Förändringar i TEK:s föreningsstyrelse

Nyligen hölls vår föreningsstämma där våra ägare, tillika medlemsföretag, träffades och gick igenom året som gått. Det blev dessutom några ändringar i vår styrelse som stärker upp TEK:s upptagningsområde i norra Halland och stärker oss inom området hållbarhet.

Varje år hålls en föreningsstämma med våra medlemsföretag, tillika ägare och i år anordnades mötet i Varberg, hos Varbergs Precision. Ordförande Marcus Nilsson hälsade alla välkomna och Nicklas Simonsson, VD inledde mötet med att redogöra för året som gått och berättade vad vi på TEK gjort och levererat.

– Åter igen lämnar vi ett bra år bakom oss och jag är stolt över att vi har möjligheten att åter igen återinvestera vårt överskott till skolorna och framtidens medarbetare. Vi har fortsatt utveckla och skapat välmående företag i Halland och även utvecklat oss själva. Det känns riktigt bra att blicka tillbaka på och ha med sig inför det här året, säger Nicklas Simonsson, VD TEK Kompetens.

Under mötet beslutades ersättare till några personer som av inte längre kommer sitta med i föreningsstyrelsen. En av personerna som avgick efter sex år i styrelsen var Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare i Falkenbergs kommun. Vi passade på att fråga henne hur hon upplevt sin tid i styrelsen i samband med hennes avtackning.

Hur har din tid som styrelseledamot i föreningen TEK Halland varit?
Det har varit en givande och intressanta år och jag uppskattar att TEK tar inspel från alla Hallands kommuner, från både företag och kommunorganisationer.

Vad kommer du ta med dig från ditt styrelsearbete?
Jag tar med mig vikten av att sätta ihop en styrelse med personer med olika erfarenheter och egenskaper, det gynnar verkligen utveckling. Det har också varit väldigt givande att lära känna alla medlemmar i styrelsen – det är ett bra nätverk att ha med sig framåt.

Kan du säga något om utvecklingen som verksamheten (TEK/IUC) gjort under de år du suttit i styrelsen?
TEK Kompetens har alltid varit lyhörda för företagens behov och utvecklat nya projekt och utbildningar kopplade till trender och omvärld. Den utveckling jag sett har varit inriktad på att erbjuda fler utvecklingsprojekt som tillför företagen stora värden inom relevanta områden vilket har visat sig framgångsrikt.

Nyinvalda i föreningsstyrelsen

Under mötet valdes nya personer in i vår styrelse, däribland Hanna Berggren, ägare av hållbarhetsföretaget See U, Ulrika Rylin, näringslivsutvecklare Varberg kommun och Mattias B Johansson, näringslivschef Laholms Kommun. Med dessa personer stärker TEK sitt upptagningsområde i hela Halland och får in hållbarhetskompetens i styrelsen.

Våra bolag och styrelser

Att vi ägs av våra medlemmar är känt av många, men långt ifrån alla. För dig som är intresserad av att veta mer om hur vi är organiserade och drivs, så kan du läsa mer om vilka vi är på vår webbsida.

Vilka vi är