ÅTERINVESTERAR ÖVER EN HALV MILJON KRONOR I SKOLOR

Återinvesterar över en halv miljon kronor

Under 2023 investerade TEK Kompetens ca 700 000 kr i skolor i Halland. Tack vare våra medlemmar är det möjligt för oss på TEK att göra betydande investeringar i teknisk utrustning och entreprenörskap i gymnasieskolor i Halland. På så sätt satsar vi på ungdomar och framtiden – tillsammans!

TEK Kompetens har ännu ett år möjlighet att återinvestera överskottet i gymnasieskolor i Halland och i teknisk spetsutrustning för att bidra till ungdomars utveckling och framtid. Under åren har totalt 16 miljoner kronor gått tillbaka till skolorna och gjort direkt nytta för ungdomars kunskap och utveckling. Det har dessutom gjort att den kompetens som unga får idag matchar företagens behov av teknisk kompetens och att de således blir attraktiva på arbetsmarknaden.

Jag är oerhört stolt över att vi även i år har möjligheten att åter igen återinvestera del av vårt överskott i skolorna och framtidens medarbetare, säger Nicklas Simonsson, VD TEK Kompetens.

ETT MEDLEMSKAP AV STÖRRE BETYDELSE
TEK Kompetens har fler än cirka 300 medlemsföretag som använder oss som kompetens- och utvecklingspartner samt drar nytta av förmånerna med att vara medlemmar. Ett medlemskap hos TEK kompetens skapar inte bara utveckling för den egna verksamheten, utan också en investering i framtiden och är ett uttryck för samhällsengagemang. Varje medlem gör det möjligt för oss att påverka och utveckla ungas kompetens och framtid.

ÖVER EN HALV MILJON KRONOR
Årets investering, drygt 700 000 kronor kommer att forma framtidens medarbetare genom bland annat stöd till Ung Företagsamhet och utbildning för lärare och elever ute på företag. Utöver detta har vi köpt in 3D-printers och programmeringsenheter till teknikprogrammet, pelarborrmaskiner, svetsar och annan teknisk spetsutrustning till industritekniska programmen. Tack vare våra medlemsföretag och samarbetspartners är detta möjligt att genomföra!