När företagsutveckling är som bäst

Vill du på ett enkelt sätt ta kommandot över din framtida kompetensförsörjning? Börja arbeta strategiskt, ta ett steg i taget och börja där ni själva står?

SMART KOMPETENS

LIVSMEDELSINDUSTRINS KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Smart kompetens är ett projekt som stärker företagens förmåga och vilja att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning med utgångspunkt från deras vardag och verklighet. Projektet riktar sig till företag i livsmedelsindustrin med målet att utveckla och testa en hållbar metod/process för strategisk kompetensförsörjning, som företagen själva kan fortsatt arbeta vidare med. Den ska vara skalbar för företag och branscher. Metoden/processen ska vara tydligt kopplad till företagens mål och vision. Under projekttiden ska deltagande företag påbörja arbetet och på sikt själva ta kommandot i sin framtida strategiska kompetensförsörjning.
Är du intresserad? Det finns plats för ett par företag till. Kontakta gärna Birgitta Lennermo, birgitta@tek.se

CATALYST ÄR IGÅNG!

FÖRETAGSUTVECKLINGSPROJEKTET

I projektet Catalyst fick ca 30 företag hjälp med sitt inre arbete på olika sätt. Det uppskattade så mycket av både företag och Tillväxtverket så vi fick förtroendet att jobba vidare med en förlängning.
Vi kommer rekrytera in företag i projektet allt eftersom och hittills är det tre som startat med förbättringsaktiviteter för att stärka sin konkurrenskraft.
Ett av företagen har inlett en process för att etablera sig i USA. Det är deras största och viktigaste marknad. Etableringen kommer säkerställa tillväxt framgent för bolaget och expertis med USA-lansering har anlitats via projektet. Ett annat bolag ser över sina affärsmodeller, HR-arbetet och produktionen. Där ingår en digitaliserad produkt som ska utvecklas och en konsult kunnig på område är inkopplad. Man siktar på att kunder ska abonnera istället för att köpa. Det tredje exemplet är ett företag som har stor tillväxtpotential för en produkt genom att gå från ”hantverk” till industrialiserat arbetssätt. Här görs värdeflödesanalysera m.m. för att komma till bästa lösningen.
Har ni något behov av förbättring som ni vill boosta med stöd utifrån? Kontakta Pontus Lindström om ni vill vara med, pontus@tek.se

DIGITALISERA MERA

DIGIRESAN 2.0
Digiresan 2.0 är ett företagsutvecklingsprojekt som vill stärka företagens digitala lösningar. I omgång 1 var det ett stort antal företag (totalt 144 i Västsverige) som fick stöd. Denna gång är det totalt 50 företag, varav 10 i Halland som kan få stöd att ex.
• Koppla upp sina produkter eller utrustning
• Använda data från sina system för att fatta bättre beslut?
• Få en temperaturmätning på er digitala mognad för att ta nästa steg för er?
Vill ni vara en av de utvalda företagen? Kontakta Pontus Lindström, pontus@tek.se


STÄLL OM MED

OMSTÄLLNINGSLYFTET

Tillväxtverket har beviljat ett stort nationellt projekt för omställning. Rise och alla IUC-bolag i Sverige har tillsammans fått uppdraget att ge företag konkret hjälp av experter för att ställa om verksamheten utifrån sina behov och sin önskan att bli mer hållbara. Sju områden är identifierade:
• Klimat och hållbarhet
• Cirkulär ekonomi
• Innovationsledning
• Digitalisering
• Hållbar produktion / Green lean
• Energi
• Attraktiv arbetsplats
Insatserna kan även kombineras med våra pågående projekt, som ex. TEK Catalyst och Digiresan 2.0 eller andra insatser som ni redan håller på med. Kontakta Pontus Lindström om ni vill veta mer eller vara med, pontus@tek.se