Digiresan 2.0 stöttar företag att tillämpa digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer

Digiresan 2.0 är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklings-fonden. Syftet är att höja mognadsgraden och tillämpningen av digitalisering så att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks.

Digitalisering står i fokus hela vägen

Alla aktiviteter i Digiresan 2.0 fokuserar på utveckling av ditt företag med fokus på digitalisering. Som första aktivitet gör vi tillsammans en förutsättningsstudie som ligger till grund för en handlingsplan, följt av löpande coachning och hjälp av teknikstöd.

Digiresan 2.0 stöttar inom många områden

Alla våra aktiviteter anpassas efter medverkande företags utmaningar inom digitalisering. Vi kan stötta inom många områden som till exempel:

• Affärssystem
• Insamling och bearbetning av data
• Visualisering
• System och maskinintegration

Ta del av mer information kring Digiresan 2.0