Lär dig ledarskap från grunden

Behöver du en stabil grund i ditt ledarskap för att känna trygghet i din roll som nybliven chef? Utbildningen "Ny som chef" ger dig förutsättningar att kunna utöva ett hållbart och framgångsrikt ledarskap.
Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och ser till att ge utrymme för att du ska kunna planera hur du ska använda insikterna och verktygen du får i ditt dagliga arbete.

Utbildaren Inger Wallenius delar med sig av sina tips för dig som är Ny som chef

Varför tycker du man som ny chef ska gå en chefsutbildning?
För att snabbare komma in i sin chefsrollroll och utvecklas och stärkas i densamma. Under utbildningen får du möjlighet att få se din roll i sin helhet ifrån det strategiska perspektivet till det operativa perspektivet och vilka delar som omfattas av chefskapet.

Vad är det vanligaste misstaget man gör som ny chef?
Man tar fullt ansvar utan att säkerställa vad man har för befogenheter. Man efterfrågar inte adekvat stöd och hjälp. För att utföra sitt arbete som chef behöver du veta vad du har för befogenheter och var dina avgränsningar för din roll är. När du vet det samarbetar du med dina chefs kollegor för att ni tillsammans ska nå företagets mål.

Vad är det enligt dig det viktigaste att vara uppmärksam på när man är ny som chef?
Att du säkerställer vad som förväntas av dig i rollen, samt att du ser till att få de ”verktyg” du behöver för ansvaret och uppgiften. Inse att du finns till för att skapa rätt arbetsförutsättningar för dina medarbetare. För att kunna göra det behöver du se alla medarbetare som unika och vara nyfiken på vad var och en behöver för att kunna utföra sitt arbete optimalt.

Finns det några utmaningar med att vara ny chef på distans? Hur överkommer man dessa?
Det första du gör som chef är att skapa relationer med din personal för att om möjligt skapa ett ömsesidigt förtroende, det är svårare att skapa relationer digitalt. Att leda personal digitalt kräver att du som ledare är mer engagerad i varje person och insatt i deras uppgifter för att kunna ge rätt stöd och kunna styra och följa upp resultat.
Att du inte glömmer av att träffas digitalt, det är viktigt att ha regelbundna träffar både individuellt med dina medarbetare samt i grupp. De digitala träffarna kan vara både arbetsmöten/informationsmöten och även mer informella möten såsom digitala fika stunder.

Några värdefulla tips till en person som precis blivit chef!
Fråga din chef vad hen förväntar sig av dig.
Fråga medarbetarna vad de förväntar sig av dig.
Ta reda på vad för befogenheter och resurser du har till din hjälp.
Ta hjälp av din chef och HR, var nyfiken och ställ frågor.
Var dig själv och lita på ditt eget omdöme, ta inte på dig ”någon annans kostym”. Var och en leder utifrån sin personlighet.Läs mer & Anmälan