Ta er arbetsmiljö till nästa nivå!

”När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar tillsammans stärks er samverkan i arbetsmiljöarbetet."

ARBETSMILJÖ FÖR DITT VÄLMÅENDE

Arbetsplatser där arbetsgivaren satsar medvetet på arbetsmiljön har visat sig ha en lägre sjukfrånvaro. Personalen mår bättre och arbetet blir effektivare. För att skapa en hälsosam miljö har de mentala förutsättningarna lika stor betydelse som de fysiska. Frågor som engagemang och öppenhet inom organisationen. Möjligheten till utveckling och att kunna påverka sitt jobb. Bra arbetsvillkor, anställningsvillkor och jämställdhet är exempel på saker som utgör grunden för en kreativ miljö där chefer och medarbetare kan utvecklas och skapa konkurrenskraft. Utbildade chefer och arbetsledare med kunskap inom arbetsmiljö är en viktig friskfaktor för ditt företag. Just nu erbjuder vi ett flertal utbildningar inom arbetsmiljö. Boka din plats redan idag!

Ekonomiskt stöd vid utbildning

Du som chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud har möjlighet att söka ekonomiskt stöd när du bokar en arbetsmiljöutbildning via oss. Stödet gäller för lärarledda onlineutbildningar och även våra klassrumsutbildningar. Ni kan också få ersättning för företagsanpassade utbildningar som är skräddarsydda efter ert företags behov.
Kontakta oss gärna för mer info.

Stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA Försäkring