Möt Petterssons Miljöåkeri i Marknadslyftet

De kämpar för en hållbar ekologisk framtid! Läs intervjun med VD Stefan Bengtsson här.
MÖT PETTERSSONS MILJÖÅKERI
Petterssons Miljöåkeri är ett familjeföretag i tredje generationen som har verkat i över 70 år. De jobbar i huvudsak med återvinning- och avfallstransporter i Halland men har också verksamhet i Jönköping. Företaget har idag omkring 35 medarbetare och 25 fordon.

PASSION FÖR UTVECKLING
Genom åren har företaget utvecklats och idag transporteras mycket material med komprimerande fordon från återvinningsstationer och företag i Halland för vidare bearbetning och återvinning. Företaget har också kommunala uppdrag att tömma enskilda avlopp i Halmstad, Falkenberg och Varberg och spol- och slambilarna utför dessutom många uppdrag för såväl företag som privatpersoner. Nyligen har fordonsflottan utökats med två nya lastbilar. Petterssons Miljöåkeri är i ständig utveckling och söker alltid nya affärer och samarbeten.

De jobbar redan tillsammans med flera av de ledande aktörerna i återvinningsbranschen och har inriktningen att vara en bra samarbetspartner för både stora och små kunder.
– Vi har klarat oss bra utan ett aktivt marknadsarbete, men vi ser en stor potential. När vi såg det lovande konceptet i Marknadslyftet tog vi chansen. Vi har långa avtal och relationer med våra viktigaste kunder och samarbetspartners men vi behövde bli bättre på varumärkesbyggandet och marknadssidan, säger Stefan Bengtsson, VD på Petterssons Miljöåkeri sedan två år.

Företaget är väldigt mån om sin personal och har en företagskultur som är familjär. Stefan förklarar:
– När företaget växer är den familjära känslan viktig att ha med och då behöver vi formulera och dokumentera vårt sätt att arbeta. En sådan insats ökar tydligheten, tryggheten och motivationen ytterligare bland medarbetarna, men också för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för blivande medarbetare. En drivkraft är att ge förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt bästa varje dag och vara med och ta ansvar för våra uppdrag.

TACKLAR DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN
Tack vare Marknadslyftet ser de verksamheten på ett nytt sätt.
– Strategitemplet gav oss en ny och tydlig struktur. Utifrån den blir det lättare att se samband och göra prioriteringar utifrån hur vi ser oss själva i ett sammanhang med kunder och samarbetspartners, säger Stefan.

Våra utvecklare Birgitta Lennermo och Sten Liljedahl har tagit fram en metod som ger möjlighet för SME-företag att enkelt bryta ner de globala hållbarhetsmålen, något som Stefan blev väldigt intresserad av:
– Upplägget i hållbarhetsstrategin var tydligt och greppbart. Det viktigaste är att bygga hållbarhetsarbetet utifrån företagets egna förutsättningar och inte samhällets förväntningar. Mål och vision är detsamma, men upplägget utgår från en hållbar ledning, hållbara medarbetare och hållbar ekonomi och därefter ekologisk hållbarhet som en naturlig del. En förutsättning är att grunden i företaget är stabil.

Under hållbarhetsworkshopen i Marknadslyftet kom de till insikt att de redan jobbar aktivt med 8 av de 17 globala hållbarhetsmålen. Eftersom de redan gör stora hållbarhetsinsatser blev det lättare att ta sig an hållbarhetsarbetet och ta ytterligare steg.
– Det blir stimulans istället för dåligt samvete, säger Stefan entusiastiskt.

MED RÄTT FRÅGOR KOMMER RÄTT SVAR
– Vår största lärdom är att vi har många svar själva, men de måste komma i rätt sammanhang. Det är fascinerande hur duktiga människorna i Marknadslyftet är som har guidat och hjälpt oss med detta. Vi har fått väldigt bra verktyg att ta oss an frågorna på ett snyggt, välpaketerat och lättarbetat sätt.

Utvecklaren Birgitta menar på att hon genomför den enkla biten:
– Vi problematiserar och ställer utforskande frågor medan Petterssons Miljöåkeri bidrog själva med lösningar och möjligheterna genom att få kännedom om orsak och verkan, prioriteringar samt vad de faktiskt ska välja och välja bort.
Stefan tillägger:
– På så sätt har strategitemplet fångat våra viktigaste beståndsdelar för att utveckla företaget i den riktning vi vill.

Framöver ska företaget arbeta vidare med hållbarhetsstrategin och kommer fortsätta att ta extern hjälp för att få bredare perspektiv.
– Det är lätt hänt att man inte så aktivt fokuserar på förändringar när man i arbetsvardagen har fullt upp med annat, men Strategitemplet är konkret och pekar på exakt vad vi behöver göra. Det är en trygghet att gå tillbaka till den och se över de olika delarna som stöd och inriktning när vi jobbar för en bättre morgondag.