Verkställ kompetensmässig krisberedskap

Gör som Krönleins Bryggeri och få upptill 70 procent subventionerat i kompetensutveckling!
Återgång till arbetsplatsen blir möjlig tack vare att restriktionen hävs 29 september, men har ditt företag kompetensmässig krisberedskap? Arbetsmiljö blir än mer accentuerad än före pandemin, där en god, trygg arbetsmiljö bör prioriteras för att skapa nöjdare medarbetare, lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

DE FICK STÖD MED DELTAGARAVGIFTEN
Visste du att vi är godkända utbildningsarrangörer av AFA Försäkring och går därför att söka bidrag för? Stödet kan sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021-2023. Vårt medlemsföretag, Krönleins Bryggeri, tog tillfället i akt och nyttjade detta bidrag.

– Det var inga som helst problem att söka bidraget, AFA har tydliga instruktioner. Vi valde att ansöka dels på grund av att jag genom HR-nätverket har en bra kontakt med Paulin, dels på grund av att TEK kan skräddarsy och erbjuda företagsanpassade utbildningar, säger Lotta Soffman, HR-generalist på Krönleins Bryggeri.

Med bidraget från AFA gick de en endagsutbildning i Arbetsmiljöansvar för chefer.
– Vi var mycket nöjda med både upplägg och kursledare och därför har vi bokat in en ny utbildning som omfattar tre dagar i höst.

PASSA PÅ I HÖST NI OCKSÅ
Gör som många företag och organisationer i Halland och gå en utbildning i arbetsmiljö hos oss på TEK Kompetens. Alla våra utbildningar ger dig kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter. Du får även verktyg för att kunna undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna. Vi erbjuder öppna såväl som företagsanpassade utbildningar på plats i våra/era lokaler eller på distans från vår digitala studio.

Nedan finner du några exempel på våra utbildningar:
Arbetsmiljöansvar för chefer
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P & BAS U)
Bättre Arbetsmiljö (BAM)
Hälsofrämjande arbetsplatser
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)
Rehabilitering på arbetsplatsen
Systematiska Arbetsmiljöarbete
Stresshantering