Vår nätverksportfölj expanderar

Vår nya satsning är en tjänst som växt fram på begäran av våra medlemmar. Intresset har varit stort, men än finns det fåtal platser kvar. Säkra din nu!
Våra branschöverskridande yrkesnätverk har fått en ännu mer bemärkt roll det senaste året när det ställts krav på nytänkande och snabba beslut. Många har då funnit nätverksträffarna som ypperliga tillfällen att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap. Medlemmarna i nätverken har hjälpt varandra med att bevaka nyheter inom specifika områden och lyft egna aktuella frågor som de brottas med på arbetet, men framför allt har de utvecklats tillsammans.

Vi håller oss ajour och lyssnar på våra medlemmar, vilket har mynnat ut i att vår nätverksportfölj växer. I höst kickar vi igång nätverket Monitor, ett dominerande affärssystem som väljs i 40 procent av fallen vid installation. Fokus kommer ligga på att optimera er användning av Monitor för att få en framgångsrik och hållbar utveckling av era system, roller och arbetssätt. Tillsammans med gruppen identifierar vi olika teman för träffarna, vilka leds av oss på TEK i samverkan med en extern nätverksledare med erfarenhet av affärssystem och Monitor. Vid särskilda tillfällen kommer även gästföreläsare bjudas in.

Första tillfället blir 15 september, 13.00-15.00. Det är fåtal platser kvar, så skicka din intresseanmälan redan nu! Just nu utgår halv avgift för deltagare 2 vid två deltagare från samma företag.

Är du TEK-medlem? Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på kostnadsfritt vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.