Den anpassade tid nu kommer

Det finns något som du bör checka av din lista innan du går på semester.
LIGG I FRAMKANT
Semestern närmar sig med stormsteg och i synnerhet kring denna period väljer företag att tillsammans med oss på TEK planera inför höstens kompetensutveckling. Många halländska företag söker sig till oss för att få sina utbildningar företagsanpassade. Detta har varit särskilt påtagligt under pandemiåret då vi kunnat leda dem från vår digitala studio, vilket gör dem genomförbara med kollegor även hemifrån.

SKJUT INTE FRAM DET OUNDVIKLIGA
Har det varit totalstopp med kompetensutveckling på ditt företag? Då är det dags att återuppta den! Vår starka rekommendation är att med hjälp av företagsanpassade utbildningar förstärka medarbetarengagemanget och sammansvetsa ditt team när vi börjar återgå till det ”normala”, men alltmer konkurrensutsatta arbetslivet. Vår observation är att de organisationer som satsat på just insatser i medarbetarskap och ledarskap det senaste året har lyckats klara sig mildare från pandemins spår.

VI ÖPPNAR VÅRA LOKALER
Tack vare de lättade restriktionerna från 1 juni har vi valt att i bästa mån och säkra omständigheter genomföra höstens utbildningar fysiska på plats med start i september. Vi fortsätter givetvis att följa restriktionerna som förut och kommer tills vidare ha 48 timmars ombokningspolicy, oavsett om ni vill ha den digitalt eller fysiskt. Ni kan därför känna er trygga hos oss hela vägen.

FÖRDELAR MED FÖRETAGSANPASSAT
En företagsanpassad utbildning kan bli kopplad till din organisations eller arbetsgrupps verklighet. Genom att förbinda innehållet till er specifika vardag och förutsättningar försäkras innehållets relevans, vilket förenklar inlärnings- och implementeringsprocessen. Utbildaren kan dessutom svara på frågor och ta utbildningen i den takt som ni vill. Alla deltagare får således samma budskap och kunskap, som ni efter utbildningen kan diskutera och tillämpa direkt i ert dagliga arbete.

Inger Wallenius är en kvalitetssäkrad utbildare för TEK Kompetens som genomför många företagsanpassade utbildningar, särskilt inom ledarutveckling. När hon genomför företagsanpassad utbildning för till exempel teamledare har hon som utbildare möjlighet att ännu tydligare sätta sig in i verksamheten och utgår alltid från företagets vision, värderingar och kultur i utbildningen. På det sättet vävs det naturligt in i deltagarens roll som ledare.

– Även teamledarnas chef/chefer har möjlighet att delta och involveras i utbildningen för att både visa på vikten av utbildningen och förmedla sina tankar kring ledarrollen, förklarar Inger och fortsätter: Om cheferna medverkar i någon del så kan det vara en start på ett nätverkande utbyte internt som kan fortgå även efter utbildningen. Just att stärka ex. teamledare som grupp lyfts som en väldigt positiv del från de företag som genomfört denna typ av utbildningar.

Vi vill skapa förutsättningar för att utbildningsinsatser ska ge bästa effekt i era mest prioriterade utvecklingsområden samt ge ett långsiktigt lärande för verksamheten. Kontakta därför gärna oss så hjälper vi er att lägga en plan för nästa steg i er kompetensutveckling!

INSPIRERAS AV VAD FÖRETAGEN VÄLJER ATT ANPASSA:
Teams – med fokus på att hålla möten i teams
ESA 19 – Fackkunnig repetition
Bas P och Bas U
Arbetsmiljöansvar för chefer
Excel anpassad utbildning
Truckförarutbildning
Teamledarutbildning