De dominerar världen från Golfhuvustaden

Läs vår sommarintervju med Range Servant, som genomgår en digitaliseringsresa i vårt utvecklingsprojekt Digiresan!
DETTA ÄR RANGE SERVANT
TEK Kompetens existerar för att stötta små- och medelstora företag i Halland. Detta är delvis möjligt tack vare våra utvecklingsprojekt finansierade av bl.a. Tillväxtverket, Region Halland och EU. Ett av de många företag vi leder utveckling inom är Range Servant, som idag är världsledande inom Driving Range-lösningar inom golfindustrin. De befinner sig på en internationell arena med huvudkontor i Halmstad är bemannat med 25 anställda, respektive ett kontor med 15 anställda i Atlanta Georgia, USA. Startskottet för deras historia gick av stapeln när bolaget för 35 år sedan skapades av Jordan och Rosa Knez, invandrare från Slovenien, efter en förfrågan av dåvarande PRO på Halmstad GK, Mikael Sorling av en bollautomat. Idag tillverkar och säljer Range Servant framgångsrikt system för ranger världen över. De designar, projektleder, tillverkar, levererar, plockar, tvättar, har förvaringssystem och transportsystem samt erbjuder mer avancerade lösningar som övervaknings- och betalsystem.
Elvis Knez, VD för Range Servant, är väldigt mån om att få leverera bästa möjliga upplevelse för slutkunden.
– Vår vision är att inspirera folk till att slå fler bollar. Vi vill inte bara att de ska lämna (rangen) efter att ha slagit en korg, utan vi vill att de ska slå tre. Första för att värma upp, andra för tekniska justeringar och den tredje bara för att ha kul. framför han engagerat och fortsätter:
– Vi ska vara den nummer ett skalbara leverantören och växla till större system. Idag är det lite av en torr upplevelse att bara komma till en matta och slå, vi vill leverera hårdvara såväl som mjukvara för att ge en komplett, rolig upplevelse.

TVÅ PROJEKT KOMPLETTERAR VARANDRA
Range Servant är ett av de företag som lyckats gifta ihop det konsultstöd som de fått i två av våra utvecklingsprojekt, Marknadslyftet och Digiresan. För dem var det bra timing att gå in i projekten samtidigt då de befann sig i ett skede där de påbörjat digitaliseringen, men inte riktigt kunnat få fart på det. Verksamheten växte så det knakade och nytt personaltillskott pekade på att de behövde stöd i förändringarna.
Trots att det är mycket arbete att vara i två projekt simultant ångrar Elvis inget.
– Alla som varit delaktiga i projekten har uppskattat det. Marknadslyftet och Digiresan är skilda projekt men har kompletterat varandra bra. Hade vi varit med i det ena och inte det andra hade det förmodligen blivit en betydligt större utmaning.
De har i Marknadslyftet fått en strategisk klarhet medan i Digiresan har det omfattat mer operativa bitar som rör organisationen såsom integrering av Teams samt produkt- och tjänsteutveckling, främst av tjänsten Connected Care som förenklar drift och underhåll av utrustningen på en driving range.

UNDVIK FÄLLORNA I DIGITALISERINGEN
Carl Fredrik Kastengren är affärsutvecklare och IoT-evangelist, men också kvalitetssäkrad konsult i Digiresan vars uppdrag är att vägleda och stötta Elvis och medarbetarna i den digitala världen. Tack vare hans mångåriga meriter kring produktutveckling, digitalisering och smarta uppkopplade produkter var han en solklar match, enligt Digiresans projektledare Pontus Lindström. Vi frågade Carl Fredrik vilka fällor man ska undvika om man som företagare vill påbörja en digitaliseringsresa.
– Det är många som fastnar i tekniska funderingar; ifall tekniska lösningar fungerar eller om de själva klarar av att skapa den här funktionen. Att stanna där för länge kostar mycket pengar utan att man får större klarhet i om man är på väg att lösa ett problem som är viktigt för någon, påpekar han.
Enligt Carl Fredrik är det klokare att initialt identifiera problem som är värda att lösa och överväga att ta in extern hjälp för det tekniska och kanske också för att testa och kvantifiera affärsidéerna. Som företag ska man arbeta för att kvantifiera värdet av att lösa problemet: Är det viktigt att lösa det? Hur stort bekymmer är detta? Hur mycket tidsåtgång kan besparas för oss, våra kunder och distributörer? Hur mycket kan man spara? Hur mycket mer kan man sälja? Vad är kunder beredda att betala? Och minst lika viktigt är att fundera kring vilka andra, nya, värden kan man skapa med hjälp av de digitala lösningarna, för sig själv, sina kunder och sina partners.
– Man ska starta litet, lära sig snabbt och vidareutveckla förmågorna. Inget behöver vara perfekt från början, utan det gäller att komma ut och testa saker och ting så fort som möjligt, understryker han.

MED DIGITALISERING SOM PRIORITERINGSOMRÅDE
I golfbranschen där Range Servant befinner sig i kommer framtidens kunder att efterfråga tjänster. Digitaliseringen ser Elvis som en strategi och verktyg för att samla kunskap. För dem, liksom många andra företag, fanns det initialt en klassisk uppbyggnad av verksamheten där de tillverkar, paketerar och levererar. För att kunna fånga närvaro och stärka kundrelationer är digitalisering ett måste.
– Vi ser ständigt över vår eftermarknad och lyssnar på våra existerande kunder. Vi är övertygade om att om vi lyckas implementera effektiv digitalisering kommer vi närmare våra kunder, säger Elvis. Resultat har de överraskande nog redan fått, på kort sikt:
– Vi har känt på digitaliseringen men med TEK Kompetens blev det en katalysatoreffekt – att någon kommer utifrån, bekräftar att vi är på rätt väg och samtidigt ser vad vi kan förbättra.

EMBRYOT VÄXER TILL
Range Servant hade redan embryot av en digital tjänst när konsulten Carl Fredrik fick uppdraget att leda deras digitaliseringsresa, men det var väldigt diffust. Han valde därför att genomföra en tvådagars workshop på plats där de skissade upp företagets nuvarande affärsmodell, kunder, kundbehov samt hur denna digitala tjänst kunde adressera dessa behov. Detta angreppssätt anser Carl Fredrik vara en framgångsrik metodik som används i många innovationsorganisationer.
Det lättaste är att säga att man vill digitalisera, men att göra det på rätt sätt är en annan sak. Företaget fastnade i en tankegång med tekniska lösningar, där de trodde att man bara byggde vidare på en existerande hårdvara.
– Modellerna vi utgick från var enkla och ögonöppnande, men i praktiken blev det såklart svårare. Det svåraste med detta projekt har varit att komma på kreativa idéer samt den iterativa cykeln, att testa lösningen och göra om.
Att få med samtliga medarbetare på denna förändring är något som Elvis också känner är en sporrande uppgift:
– Det kräver att organisationen är agil och att vi är noga med kommunikationen och förmedlar det vi ska utveckla. Ledarskapet har verkligen satts på prov.

ORGANISATIONEN SOM UTMANING OCH MOTOR
Carl Fredrik menar på att det är naturligt att det finns medarbetare som inte alltid är med på resan från början, då är det alltmer viktigt att ha en taktik att få med dem.
– Eftersom Range Servant är internationella måste man ta i beaktande att tillvägagångssättet blir olika då alla inte har samma förutsättningar, kultur och arbetssätt inte är lika överallt.
Han fastslår dock att Range Servant har en stor potential att lyckas med denna resa.
– De är extremt lätta att samarbeta med eftersom de är ett lättsamt, trevligt gäng med mycket kompetenta människor. Elvis tycker resan hittills har varit jättekul och har på känn att de är på väg att lyckas:
– Vi har konvergerat Teams över organisationen parallellt med detta vilket har skapat en helt annan dynamik. Vi lär oss dock fortfarande och ser resultat av det. Engagemanget i projektet Digiresan har varit stort hos hans medarbetare och detta är ett av deras viktigaste projekt, som har mynnat ut i nya investeringar och en ny leverantör.
Carl Fredrik är imponerad av Range Servant.
– De har skaffat sig så pass mycket insikt och har en nära dialog med sina kunder där de lyckas få kunderna att beskriva sina behov och bekymmer. De har en drivkraft att adressera det som faktiskt spelar roll hos sina kunder samt är öppna för samarbete med andra aktiva företag runtom sina kunder, allt för att leverera en komplett driving range som gör både golfaren och rangeägaren nöjd.

30 TIMMAR EXTRA STÖD
Så vad är nästa steg? Range Servant är ett av två företag som valdes ut att få 30 timmars extra stöd i Digiresan tack vare deras konkreta framsteg i projektet.
– Vi ska nyttja dem timmarna genom att ha ett tredje möte om våra digitala produkter och tjänster. Som en förlängning på det vi satt i rullning nu, vill vi tillföra mer funktionalitet.
Första steget i digitalisering beräknas vara klar i juli/augusti och nästa digitaliseringsprojekt är bortom 2022, vilket de redan hunnit nosa på:
– Man får väga lite vad man hinner med och vad den egna organisationen klarar av just nu, men vi känner oss ändå positiva, engagerade och optimistiska, avslutar Elvis.