Projekt Strategisk Insikt 2030

Utvalda halländska företag med strategisk tyngd lägger grunden för framtida offentliga satsningar.
Utvecklingen sker snabbt i vår omvärld och banar för utmaningar för halländsk industri. För att möta utvecklingen tillsammans kommer vi ta fram en strategisk insikt som ska förbinda dagens och framtidens behov genom att tolka trender i framtiden.

Tillsammans med IUC-bolagen i Västsverige har vi på TEK Kompetens, genom finansiering av Västra Götalandsregionen och Region Halland, fått möjlighet att initiera projektet Strategisk Insikt 2030 för västsvensk och halländsk industri, där de mest strategiskt viktiga företagen i regionerna står i centrum.

UTKRISTALLISERING AV 4-6 INSATSOMRÅDEN
Genom att identifiera gap mellan nuläge och framtida målbild kopplat till utvecklingen av industrins konkurrenskraft, kommer insikten att ligga till grund för att utkristallisera 4-6 konkreta insatsområden. Med insikten kommer vi att förstå varför framtiden utvecklas åt det håll som den gör. Dessutom kommer nya insikter skapas hos människor om vilken framtid vi ser och vilka framtida mål vi kan uppnå. På så sätt bidrar vi till en visionsdriven utveckling där vi tillsammans med samhället/näringslivet styr mot en önskvärd framtid och utgör grund för att prioritera framtida offentligt finansierade industriella insatser.

PROJEKTETS INNEHÅLL
• Utvalda strategiska viktiga intressenter i regionen bjuds in att delta.
• Totalt fem workshops, varav en i Halland med ca 15 deltagare.
• Varje workshop består av två möten via Teams, i Halland med start 18 maj.

Strategiska insikter kommer att publiceras i slutet av 2021.
De strategiska insikterna kommer att vara ett underlag för framtida offentliga satsningar inför nya programperioden fr.o.m. 2022.

INITIATIVTAGARE: TEK Kompetens, IDC West Sweden, Göteborgs Tekniska College, IUC Väst & IUC Sjuhärad.
FINANSIÄRER: Västra Götalandsregionen & Region Halland.