Sipprar kunskapen iväg med motivationen?

Chefsstödet är nyckeln till att omsätta den nya kunskapen i sitt arbete.
Man kommer tillbaka från en utbildning med ny energi – laddad att få applicera den nyförvärvade kunskapen i sitt jobb! Så var mejlkorgen full, andra arbetsuppgifter blir prioriterade och mötena distraherar en från aktiv tid. Motivationen, kunskapen och tiden sipprar iväg. Allt kvarstår som innan utbildningen. Känner du igen dig?

Det är du inte ensam om. Många utbildningsinsatser som företag satsar på ger inte det märkbara resultat man önskar i sin organisation, därför finns vi på TEK. Även om motivationen är av stor vikt visar det sig att chefsstödet till och med är viktigare än den egna motivationen.

Forskare på Michigan State University bekräftar: Chefen kan vara avgörande för hur effektivt lärandet kan bli. Den omfattande studien baseras på fyra svenska stora internationella företag, 32 utbildningsprogram och 432 medarbetare samt chefer. Resultatet pekar på att det man gör innan och efter utbildningen är viktigare när det kommer till att överföra kunskapen till praktiskt agerande, än själva utbildningen. Chefsstödet är med andra ord nyckeln till att omsätta den nya kunskapen i sitt arbete!

Kombinationen av motivation att överföra sin kunskap, vikten av chefsstöd samt villigheten att omvandla kunskapen till beteenden i verksamheten påverkar effekten av de utbildningar ni satsar på i företaget. Endast 15 minuters oredigerat snack om utbildningsinsatsen och varför den är viktig kan resultera i att upp till 80 procent av deltagarna använder sig av kunskapen efteråt.

SÅ STÖTTAR DU SOM CHEF MEDARBETARNA TILL ETT MER EFFEKTIVT LÄRANDE:
1. Guidning: Muntliga råd av mer generell natur.
• Vad som förväntas av hen
• Hur det kommer hjälpa organisationen med den nya kunskapen
• Hur hen själv kan få ut maximalt av utbildningen
• Dela med dig av erfarenhet av liknande situationer och hur du själv tycker är bästa sättet att tillämpa kunskapen

2. Direkt- eller beteendeassisterande stöd: Verktyg som hjälper till med det nya beteendet.
• Hjälp medarbetaren att förbereda sig för att få ut maximalt av utbildningen
• Sätt mål tillsammans för hur hen kan tillämpa den nya kunskapen
• Uppföljning efter hens första försök att applicera kunskapen
• Ge feedback på hur hen klarar målet med utbildningen
• Ge hen tid och resurser att tillämpa den nya kunskapen i sitt arbete

3. Emotionellt stöd: Uppmuntran och empati.
• Uttryck respekt för hur medarbetaren tillägnat sig den nya kunskapen
• Var lyhörd när hen pratar om vilka utmaningar hen mött under sina försök att tillämpa kunskapen och dela med dig av vad du själv känt i liknande situationer
• Visa intresse för hens jobbsituation och hens försök att omsätta den nya kunskapen till verkliga livet
• Uppmuntra hen att fortsätta använda sig av den nya kunskapen

Vi på TEK är alltid måna om att våra medlemsföretag som gör utbildningsinsatser hos oss ska få verktyg och stöd i hur ni kan få bättre effekt av ert lärande och omvandla det till praktiken. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!