Ser ni affärsmodellen som ett förändringsverktyg?

I samarbete med IUC-nätverket och företaget Cordial AB kan vi nu erbjuda ett utbildningskoncept med digitala utbildningsinsatser och företagsanpassad coachning för att utveckla din affärsmodell.
Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering påskyndar vikten av utveckling av företagens befintliga eller nya affärsmodeller. För detta behöver företag både en förmåga och verktyg att hantera utvecklingen. Genom att identifiera företagets affärsmodell och med Business Model Canvas, som det centrala förändringsverktyget, blir företagets utvecklingsplan strukturerad, logisk och förståelig för hela organisationen.

VARFÖR SKA DITT FÖRETAG DELTA?
Du lär dig hur du kan använda modern affärsutveckling och affärsmodellen som verktyg för att utveckla verksamheten. Steget för att utveckla affären och fortsätta vara relevant är olika långt, därför är det viktigt att blicka framåt. Vart skall företaget befinna sig – i höst och om tre år? Vi ger dig insikt, verktyg och en förmåga att använda dessa för att samla företagets kreativitet i en konkret plan. Ni lär er hur ni analyserar omvärlden, sätter relevanta utvecklingssteg och hur ni ska prioritera för att nå era affärs- och utvecklingsmål. Du som deltagare kommer även att ha med dig en grund i form av verktyg och metoder för att fortsätta utveckla företaget bortom utbildningen.

MED ERT FÖRETAG SOM UTGÅNGSPUNKT FÅR NI:
• Metoder för att analysera och definiera vad företaget gör idag, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas och hur du gör det strukturerat.
• Lära er verktyg för affärsmodellering för att hitta nya lösningar, tillvägagångssätt och hur ni kan dra fördel av organisationens kunnande, personal, marknad, kunder och partners.
• Övning i att själv kommunicera och uttrycka utveckling av de nödvändiga förändringarna till medarbetare och andra intressenter.
• Erfarenhetsbyte, fördjupat kontaktnät, insikt i hur andra gör, stöd kring konkreta problemställningar och utvecklas tillsammans med gruppen.

Efter att företaget deltagit på tre intensiva dagar som varvar grunderna i affärsmodellering, inspirationsföreläsningar, konkreta övningar och individuell coachning har företaget fått en kickstart och kommit igång med sin utvecklingsresa.

• • •

FAKTA
Plats: Online.
Pris: 20 000 SEK, exklusive moms per deltagande företag
Målgrupp: Tillverkande industriföretag

Tid & Datum:
Fredagen den 7 maj, 8:30-12:30
Introduktion till affärsmodeller av certifierade affärsarkitekter:
Nasim Oveissi, TEK Kompetens
Joakim Enquist, IUC Syd
Johan Skogström IUC Stål & Verkstad.

Tisdagen den 18 maj, 9-16
Utbildning av Torbjörn Matton och Olof Pompe, Cordial AB.

Tisdagen den 25 maj, 9-16
Utbildning av Torbjörn Matton och Olof Pompe, Cordial AB.

Torsdagen den 17 juni, 9-12
Examination

• • •

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.
Gäller minst 2 deltagare per företag och max 12 företag per tillfälle.
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag.