Möt Komikapp i Marknadslyftet

Vi fortsätter att introducera företagen i vårt utvecklingsprojekt.
Läs intervjun med VD Fredrik Mantin på Komikapp här.
Hej, Fredrik! Vad gör ni på Komikapp?
Vi är ett företag inom hjälpmedelsbranschen och förmedlar kunskap samt produkter inom området. Genom kognitiva hjälpmedel ger vi stöd till människor som har funktionsvariationer, därmed förbättrar vi individers förutsättningar för ökad livskvalitet för att göra morgondagen meningsfull.

Varför valde ni att vara med i utvecklingsprojektet Marknadslyftet?
När projektledaren Birgitta Lennermo ringde mig var vi i en fas i vilken vi hade ett uttalat behov att jobba strategiskt med verksamhetsfrågor på lång sikt, eftersom vi befinner oss i en väldigt konkurrensutsatt bransch. När jag kom in på VD-posten för två år sedan var vi väldigt operativa, men ville bli tillväxtorienterade på lång sikt. Det var för oss uppenbart att vi behövde göra den här resan i projektet, där det fanns tydliga bevis på signifikanta resultat. Framför allt behövde vi utifrånperspektivet och visste att med den omtalade konsulten Niklas Forser på Leverage skulle leverera struktur och knuffa oss i rätt riktning.

Vilka är era förväntningar med Marknadslyftet?
1. Få en verktygslåda för att hitta vår strategiska väg framåt för tillväxt – det fick vi genom strategitemplet,
2. Trygga vår personella resurs – att hela företaget känner delaktighet och engagemang inför kommande förändringar,
3. Få en hållbar verksamhet – ekonomiskt, socialt, personellt och miljömässigt.

Ni har tillsammans med en konsult under en heldag byggt ert strategitempel. Vilka största lärdomar tar ni med er från denna strategidag?
Det var en fantastisk dag för oss – äntligen har vi byggt ett tempel! Det var väldigt visuellt och hade en stark koppling till vad vi vill bli. Vi lärde oss vikten att prioritera insatser, underlätta arbetsåtgången och tidsbestämma våra actions på 3-6-12 månaders sikt för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. För oss var det minst lika viktigt att våra medarbetare kände delaktighet och fick den samlade målbilden under dagen. Templet är ju för oss ett levande dokument och kan revideras, men ska samtidigt andas uppåt mot våra ägare. Vi ser framemot att beta av en bit i taget istället för att springa på många bollar samtidigt.

Vilken tycker du är den mest spännande produkten/tjänsten som ni utvecklar just nu?
I dagsläget består vår produktportfölj främst av analoga produkter som möjliggör struktur i vardagen, t.ex. när det är dags att studera matte och när man ska duscha. I Komikapp 2.0 däremot försöker vi anamma digitala inslag med mer interaktivitet i vår produktflora! Det är spännande att vi kommer kunna erbjuda produkter som projicerar interaktiva aktiviteter på exempelvis golv och bord, där man kan ta bort bubblor eller måla med en fiktiv pensel. Dessa aktiviteter riktar sig främst mot de äldre.

Nämn något positivt som vuxit ur pandemin.
Vi blev liksom många andra företag hårt drabbade i våras – vår orderåtgång störtdök och vi fick permittera personal. Den tuffa ekonomiska situationen har faktiskt förstärkt vår teamkänsla och ökat medarbetarengagemanget, särskilt när ledningsgruppen efter sommaren presenterade en tydlig målbild för sista december 2020. Vi har vägrat låta pandemin slå undan våra ben när vi driver ett företag som gör så mycket för samhället och med strategitemplet som underbyggnad är min stora övertygelse att vi kommer överträffa målet!