Vad ska vi sluta göra för att bli mer effektiva?

Digital förändring. Vad är egentligen vinsten med att digitalisera ditt företag och hur börjar du? Vi reder ut varför och hur du kan gå tillväga för att optimera företagets digitala satsningar och helt enkelt göra rätt från början.
Välkomna till en spännande digital föreläsning!
Vi tar avstamp i inspirerande företagsexempel och lärdomar från både tillverkningsindustrin och offentlig sektor, två helt olika branscher med unika förutsättningar och styrkor, som kan motivera vem som helst att ta tag i sin digitala förändring här och nu för att möta morgondagen.

Sandra Mattsson, RISE och Magnus Österhult, Region Halland föreläser och passet avslutas med en modererad diskussion av vår egna Erika Gyllenvsaan, TEK Kompetens där även du har möjlighet att ställa frågor.

TEK Kompetens på Halland Tech Week
Föreläsningen hålls under paraplyet Halland Tech Week som anordnas den 6–9 oktober med flera programpunkter av olika arrangörer i Halland. Du får lära dig mer om ny teknik, digital omställning, AI och entreprenörskap. Tillsammans utvecklar och stärker vi Halland!

TEK Kompetens har drivit flera projekt inom digitalisering, både för att öka medarbetarnas kompetens men också bidra till företagsutveckling med fokus på digitalisering där ett 70-tal halländska industriföretag har medverkat. För oss är det en självklarhet att vara med på Halland Tech Week och inspirera fler till digital förändring.

8 oktober, kl. 14.00 - 15.30, Zoom