Covid-19 - din säkerhet är viktigast!

Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer och håller oss löpande informerade. Vi har anpassat våra lokaler, som möblering och förtäring så att du kan känna dig trygg hos oss.
Vi erbjuder även ett stort antal digitala möjligheter till kompetensutveckling:
Onlineutbildningar – Vi genomför utbildningen digitalt med ”live-uppkoppling” där deltagarna, precis som på en vanlig utbildning, kan ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter. Utbildningen genomförs via Teams. Du behöver inte ha Microsoft Teams installerat på din dator. Inloggningsuppgifter och instruktioner samt övrig information skickas ut via kallelsen i god tid före utbildningen.
Webbutbildning – Vi erbjuder ett flertal utbildningar via Diploma där du kan kan du delta när det passar dig bäst.
Klassrumsutbildning - Vi genomför utbildningen på plats hos oss enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer (se nedan).
Företagasanpassade utbildningar - Utbildningen anpassas efter era specifika önskemål och behov. Kan genomföras på plats hos er, i våra utbildningslokaler eller alternativt online.

Några av våra rekommendationer och riktlinjer:
• Håll avstånd! Försök hålla ca två meters avstånd till dina medmänniskor och undvik köbildning i samband med fika och lunch. Vi gör vårt bästa för att möblera om och skapa utrymme men varje deltagare måste ta sitt eget ansvar för att vi alla ska känna oss trygga.
• Tvätta händerna ofta och använd handsprit, som finns utplacerat i lokalerna.
• Stanna hemma om du känner dig sjuk! För allas vår säkerhet ber vi dig stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.