Projekt Kompa Halland

Dela på 15 miljoner i kompetensutveckling! Tack vare vårt nya projekt kan 100 halländska företag, som har permitterat eller varslat personal i coronapandemins spår, få sina anställda stärkta på arbetsmarknaden.
Tillsammans i projektet ”Kompa Halland” gör Näringslivskontoren i Halland, Högskolan i Halmstad och TEK Kompetens förstärkande kompetensutvecklingsinsatser i ekonomiskt utsatta branscher i Halland.

Omvärlden och arbetslivet förändras snabbt och det är därför avgörande att i tid möta framtiden med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Kompa Halland erbjuder möjlighet till kompetensplanering baserat på företagets, de anställdas, varslades och permitterades behov. Digitalisering och automation är några av de pådrivande trenderna men det kan även ges kompetensutveckling
skräddarsydda efter individernas behov inom andra områden såsom hållbarhet, språk, nya affärsmodeller, marknadsföring, webbutveckling, programmering, projektledning, arbetsledning, upphandling, rådgivning och service.

5 introduktionsfrågor
1. Vilka konkreta kompetensbehov har ni sett?
2. Hur mycket tid skulle ni ha möjlighet att avsätta för kompetensutvecklingsinsatser för varje medarbetare under 12 månader (minst 16 timmar)?
3. Har ni möjlighet att delta i fysiska möten ev. restriktioner?
4. Vilka digitala plattformar använder ni idag för utbildning/kommunikation (t.ex. Teams, Zoom)?
5. Viktiga restriktioner ni har som vi behöver känna till.

Kontakt: Nasim Oveissi, 0763-095335, nasim@tek.se.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden.