Marknadslyftet

OM PROJEKTET

Syftet med projektet var att främja en hållbar och sund utveckling av små och medelstora företag i Halland. Det uppskattade projektet Marknadslyftet beviljades en förlängning som gjorde det möjligt för nya företag att få ta del av projektets kvalitetssäkrade utvecklingsmodell. Modellen har enligt forskningen visat signifikanta resultat. Första delen av Marknadslyftet sammanställdes i ett magasin, som beskriver företagens nytta av att ha deltagit i projektet och vilka effekter det kan ge för företagen av att vara med i EU-projekt.

TEK Kompetens var projektägare av projektet.

PROJEKTPERIOD
februari 2020 - mars 2021

MÅL
25 företag har tagit fram var sin handlingsplan och fått ökad kunskap om hållbar marknadsutveckling. De har ökat sin förmåga att arbeta strategiskt för att vinna andelar på ny eller befintlig marknad eller mot nya kunder/kundsegment.

MÅLGRUPP

Små- och medelstora företag i Halland.

RESULTAT

I Marknadslyftets magasin kan du läsa mer om projektresultatet.

Marknadslyftets magasin

Kontaktperson

Birgitta Lennermo
070-699 04 15
birgitta@tek.se

FINANSIÄRER