KOMPA HALLAND

KOMPA HALLAND

Om projektet

I detta samverkansprojekt med Region Halland, Högskolan i Halmstad och de halländska kommunerna kan de halländska företagen nu dela på 15 miljoner i utbildning. Omvärlden och arbetslivet förändras snabbt och det är därför avgörande att i tid möta framtiden med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Kompa Halland erbjuder möjlighet till kompetensplanering baserat på företagets, de anställdas, varslades och permitterades behov.

Digitalisering och automation är några av de pådrivande trenderna men det kan även ges kompetensutveckling skräddarsydda efter individernas behov inom andra områden såsom hållbarhet, språk, nya affärsmodeller, marknadsföring, webbutveckling, programmering, projektledning, arbetsledning, upphandling, rådgivning och service.

PROJEKTPERIOD
juni 2020 – dec 2022

MÅL
Stärka kompetensen hos personalen och därmed deras position på arbetsmarknaden.

MÅLGRUPP
Företag som är ekonomiskt drabbade av pandemin.

RESULTAT

Projektet stöttade 113 halländska företag under coronakrisen och har utvecklat både individer och företag. I 3 olika filmer beskrivs nyttan som projektet skapat där några företag som varit med i projektet själva beskriver deras resa och hur de använt kompetensutveckling som verktyg för att möta krisen.
Hotel Tylösand

Hotel Tylösand

Hotel Tylösand är känd för sin starka koppling till Halmstads kust och Per Gessle. Utöver boende har hotellet spa- och konferensanläggning.
Cold Cut Systems

Cold Cut Systems

Cold Cut Systems är tillverkare och leverantör av brandbekämpningsverktyget coldcut™ cobra. Deras kunder är framför allt räddningstjänsten.
Taiga

Taiga

Taiga tillverkar arbetskläder för personer som arbetar i krävande klimat och deras kunder är bland annat blåljuspersonal.