INDIGO

INDIGO

OM PROJEKTET

Indigo är ett samverkansprojekt mellan IUC-bolagen i Västsverige och Göteborgs Tekniska College. Satsningen är en vidareutvecklings och en uppväxling av den nationella satsningen INDIGO, med mål att bidra till att västsvenska små och medelstora industriföretag tar det digitala ledarskapet. Projektet kommer att erbjuda målgruppen att delta i utvecklingsprogram, som innehåller nätverksliknande träffar vilka varvas med individuell coaching för deltagande företag. Syftet med projektet är att öka kunskapen i industriella SME kring digitaliseringens möjligheter till ökad konkurrenskraft samt att öka förmågan att utnyttja digital teknik.

PROJEKTPERIOD
januari 2018 – april 2021

MÅL
Det övergripande målet är att industriella SME ska öka eller bibehålla sin konkurrenskraft, stärka sin lönsamhet och stå starka i en allt hårdare global konkurrens.

MÅLGRUPP
Projektets målgrupp är industriella små- och medelstora företag.

KONTAKTPERSON

Nicklas Simonsson
nicklas@tek.se
072-255 77 41

FINANSIÄRER