INDIGO

INDIGO

OM PROJEKTET

Indigo drevs som ett samverkansprojekt mellan IUC-bolagen i Västsverige och Göteborgs Tekniska College. Satsningen var en vidareutveckling och uppväxling av den nationella satsningen INDIGO, med mål att bidra till att västsvenska små och medelstora industriföretag tar det digitala ledarskapet. Projektet erbjöd målgruppen att delta i utvecklingsprogram, som innehöll nätverkträffar som varvades med individuell coaching för deltagande företag. Syftet med projektet var att öka kompetensen i industriella SME kring digitaliseringens möjligheter till ökad konkurrenskraft samt att öka förmågan att utnyttja digital teknik.

PROJEKTPERIOD
januari 2018 – april 2021

MÅL
Det övergripande målet var att industriella SME ska öka eller bibehålla sin konkurrenskraft, stärka sin lönsamhet och stå starka i en allt hårdare global konkurrens.

MÅLGRUPP
Projektets målgrupp var industriella små- och medelstora företag.

KONTAKTPERSON

Nicklas Simonsson
nicklas@tek.se
072-255 77 41

FINANSIÄRER