DIGIRESAN FÖRETAGSUTVECKLING

DIGIRESAN FÖRETAGSUTVECKLING

OM PROJEKTET

Projektets syfte var att bidra till ökad användning av digital teknik och digitala verktyg, som skulle öka effektivitet och attraktivitet. Alla aktiviteterna fokuserade på utveckling av företagen med fokus på digitalisering. Som första aktivitet togs det fram en handlingsplan för digitalisering. Den låg sin tur till grund för kunskapsseminariers inriktning och det individuella arbete företaget gör med digitaliseringsexperter.

PROJEKTPERIOD
februari 2018 - januari 2022

MÅL
Höja den digitala kompetensen inom svensk industri och nyttja digitaliseringens möjligheter i större utsträckning.

MÅLGRUPP
Små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland.

Kontaktperson

Pontus Lindström
070-866 04 02
pontus@tek.se

FINANSIÄRER