Webbutbildning diploma

Coaching - Individanpassat

Coaching - Individanpassat

Engagerade, självständiga och motiverade chefer och medarbetare är idag en förutsättning för framgångsrika företag och organisationer. Att investera i utveckling av sina chefer och medarbetare är ett effektivt sätt att nå affärsmålen.

Innehåll

TEK Kompetens arbetar med certifierade coacher i vårt nätverk där vi kan hjälpa dig att hitta rätt kontakt. Hör av dig till oss så guidar vi dig vidare.


Vad är coaching och hur kan det bidra?

Coaching är en metod för personlig och professionell utveckling. Din coach är fyren som lyser upp de farleder som ligger dolda för dig. Genom coaching får du hjälp att hitta de lösningar som du bär på, men som du ännu inte funnit. En coach hjälper dig att röja hinder som blockera din utveckling.

 Hantera stress i arbetslivet. Vi jobbar både med tekniker för att minska effekterna av stress men också förebyggande genom att utveckla individuellt avpassade strategier för att hantera framtida påfrestningar.

 Minska känslomässiga laddningar. Frustration, missnöje och konflikter mm finns på alla arbetsplatser. Istället för att dessa levs ut ger vi chefer och medarbetare tillgång till en ”ventil”, coach. Så att de kan släppa laddningar och spänningar och möta situationen eller gå hem i mental balans.

 Det är inte lätt att själv analysera sitt eget arbete, sina arbetsuppgifter, sitt arbetssätt objektivt och därefter utveckla det som leder till bättre resultat. Man har ett inifrånperspektiv. En coach hjälper dig att få ett utifrånperspektiv. Det gör att du får distans och ser ditt arbete tydligare och mer objektivt. Dessutom lär coachen dig att sätta tydliga mål och handlingsplaner som tar dig till önskade mål.

 Många ledare upplever en stor utmaning i att balansera kraven från högre chefer/beställare med dem från egna medarbetarna/gruppen. Dessa krav i kombination med en i övrigt stressig arbetssituation skapar ofta också en obalans mellan arbets- och privatliv.

 Andra områden som kan kännas svåra är hur man ska tackla konflikter, svåra samtal med medarbetare m.m. Genom att vända och vrida på dessa tillsammans med en coach kan problemen falla på plats så att man kan ta sig an dem utan oro eller stress.


Varför extern coach?

En extern coach är opartisk och har en jämbördig relation och har individens mål och utveckling som enda fokus. Coachingen bygger på neutralitet hos coachen, förtrolighet och ett maktfritt rum mellan coach och fokusperson, samt ett individorienterat lärande i syfte att frigöra fokuspersonens outnyttjade resurser och potential. Utgångspunkten är att chefen/medarbetaren själv har svaren, drivkraften och förmågan inom sig. Coachingen handlar om att hjälpa dig att ta fram dina egna resurser och få dig att använda dem.