Språk

Engelska Anpassad

Engelska Anpassad

Kursen tar avstamp i individens aktuella kunskapsnivå och arbetar mot att säkerställa kapacitet, trygghet och utveckling av förmågan att använda det engelska språket i internationella och yrkesmässiga kontakter. Kursen skall ge kunskap om olika former av affärskommunikation (skriftligt och muntligt) och kunskap om sociala och kulturella förhållanden.

Målgrupp

Alla som vill förbättra sina språkkunskaper.

Innehåll

Kursens innehåll anpassas efter kursdeltagarnas behov och önskemål. T.ex. kan den innehålla:

Individuell behovsanalys
Skriftlig och muntlig kommunikation (t.ex. affärsbrev, e-mail, möten, telefon)
Rollspel och kommunikationsövningar
Artiklar (läsning, bearbetning) inom intresse-/arbetsområde.
Presentationer
Social engelska
Grammatik