Marknad & kommunikation

Våga ta betalt - att sätta rätt pris

Våga ta betalt - att sätta rätt pris

För att skapa lönsamhet i ett företag måste vi sätta rätt pris på våra produkter och tjänster. Våga ta betalt är en utbildning som syftar till att förstå värdet av de produkter man erbjuder och få en förståelse för vad kunden är beredd att betala.

Målgrupp

För dig/er som arbetar med försäljning, paketering och den kommersiella delen av ett företag.

Innehåll

Hur ska man göra för att våga ta betalt för sina produkter och det mervärde man ger? Rätt prissättning är framför allt en psykologisk process som startar hos oss själva och baseras på hur vi hanterar osäkerhet, rädsla och vår förväntan om vad kunden är beredd att betala. Kunderna betalar det värde de upplever och det är upp till oss att påvisa värdet och paketera våra erbjudanden så det löser kundernas behov.

• Sluta sälja, få kunden att köpa
• Det hemliga språket - vad som påverkar och hur du kommunicerar på ett psykologiskt plan
• Positionering, paketering och prissättning
• Säljprocessen och avslut
• Utveckla affären och tjäna mer pengar

Utbildare
Niklas Forser har arbetat med marknadsföring i över 20 år på bland annat Carlsberg och Nestlé och som konsult på SME företag. I Halland är Niklas en mycket uppskattad konsult inom projektet Marknadslyftet där han har arbetat med att hjälpa företag att börja tjäna pengar och fokusera verksamheten mot lönsam försäljning.


Våga ta betalt - att sätta rätt pris