Marknad & kommunikation

Kundbemötande och service

Kundbemötande och service

Du lär dig utveckla din professionella yrkesroll inom kundservice. Du får även lära dig att ge det lilla extra som gör den stora skillnaden!

Målgrupp

För alla inom företaget som kommer i kontakt med kunder på något sätt och som vill lära dig att ge service utöver det vanliga, t.ex. kundtjänstpersonal, receptionister, support, säljare, servicepersonal m.fl.

Innehåll

Få ett försprång med utmärkande kundservice!
Kundbemötande och service är för alla inom företaget som kommer i kontakt med kunder på något sätt och är därför en väldigt bra satsning som skapar förutsättningar för kundrelationer som varar länge.

Begreppet marknadsföring - en kort översikt
Kundmottagarens roll i marknadsföringen av företaget
• Att ständigt ha kundens/företagets bästa för ögonen, vad förväntar sig just den här kunden och hur stämmer det överens med ditt företags kundpolicy?
• Att känna min viktiga roll som kundmottagare
• Vad är nudging?
• Hur använda och tänka nudging i kundbemötande?


Att vara företagets ansikte utåt!
• Min inställning till kunden och mitt företag
• Första intrycket – hur viktigt är det för kunden?
• Vad är ett bra kundbemötande?
• Person- och situationsanpassat kundbemötande
• Öka medvetenhet om ditt eget beteende och hinder och förutsättningar för resultatinriktade kundrelationer


Om kundkontakten!
• Vem är min kund?
• Hur kommunicerar vi, röst/ord/ hur vi tolkar och agerar?
• Positiva uttryckssätt – vad säger vi och hur säger vi det?
• Hur hantera svåra situationer med kunder?
• Hur hantera aggressiva, otrevliga och nedlåtande kunder?
• Att argumentera effektivt i kundsituationer
• Tips och råd och summering


Metodik: Upplevelsebaserade övningar blandad med korta diskussionsföreläsningar och verklighetsförankrade case.

Kundbemötande och service