Marknad & kommunikation

Kreativ förhandling

Kreativ förhandling

Du lär dig kommunikationsmodellen som ger förhandlingsresultat. Du får identifiera och hantera olika förhandlingsstilar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, säljare och inköpare som vill utveckla sin kompetens inom området förhandling.

Innehåll

Efter att ha deltagit i kursen "Kreativ förhandling" kommer du att ha en förbättrad självbild såsom professionell förhandlare. Kunna använda dig av förhandlingens kommunikationsmodell - ha kunskap i att identifiera och använda olika förhandlingsstilar - behärska de olika förhandlingsfaserna - med framgång delta i det psykologiska förhandlingsspelet.

Principer inom förhandling
· Att kunna skilja på människan och problemet
· Att kunna sätta intresset framför ståndpunkter

Hur man sätter mål inför en förhandling
· Vad gör målformulering inför förhandling så annorlunda traditionell målsättning
· Målsättning inför förhandling och strategisk förhandlingsplan

Förhandlingens faser
· Förhandlingsfasernas betydelse
· Strategiskt och taktiskt beteende i de olika förhandlingsfaserna

Konsten att finna alternativa vägar
· Hur man bäst finner kreativa lösningar
· Att alltid behålla företagets/organisationens intressen i centrum
· Klara av kritiska situationer
· Superfrågor
· Kunna säga nej när så är relevant

Betydelsen av förtroende och relationer
· Hur man skapar förtroende
· Hur man anpassar sin förhandling baserat på befintliga relationer

Makt i förhandling
· Finn din maktpotential, den finns, du har mer makt än du tror

Hinder i förhandling
· Förhastade omdömen
· Antagandet av kakans storlek
· Sökandet efter den enda rätta lösningen
· Det är "deras" sak att lösa "deras" problem
· Hur man bemöter "fula tricks"

Förhandling och stress
· Sätt att kontrollera stressmoment
· Kontroll av tidsfrist

Team-förhandling
· Konsten att förbereda en" team-förhandling" med flera interna representanter
· Strategi och taktik i "team-förhandling"