Ledarskap & personlig utveckling

Personligt Resultat & Effektivitetsprogram - PREP

Personligt Resultat & Effektivitetsprogram - PREP

Vi vet att det idag finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete. Utvecklingsmöjligheterna stagnerar. Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Vi vet att avbrotten, telefonsamtalen och eposten ofta kan ta över dagen. Vårt arbetssätt blir också mer och mer digitalt vilket gör att vi behöver ställa om både mindset och vårt sätt att arbeta.

Målgrupp

Det här är utbildningen för dig som känner att du har mer att göra än dygnets timmar tillåter. Det vill säga du som ser att ökad effektivitet är en förutsättning för att du ska kunna förbättra dina resultat och din livskvalitet.

Innehåll

Hur skulle det kännas att gå hem varje dag och veta att du fått det viktigaste gjort – och dessutom haft tid över till annat?

För att göra det enkelt så kan man säga att det finns två̊ saker man kan påverka för att skapa resultat.
1. Strategi, det vill säga dina mål och planer
2. Förmågan att exekvera strategin, det vill säga att få det som är viktigast att verkligen hända.

Vi har utvecklat ett modernt träningsprogram i syfte att förbättra era förutsättningar att nå mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vi erbjuder ett modernt stöd för att hantera en värld som är ständigt under förändring. Ett stöd som utgår från arbetslivets affärskritiska och vardagliga situationer. Vårt stöd hjälper er att nå nya och bättre resultat på ett hållbart sätt.

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Ni får verktyg och inspiration för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld, individuellt och tillsammans.

Metodik
Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Många praktiska övningar kopplade till din vardag och personliga situation. Vi genomför träning gemensamt i ett konferensrum, personligt vid den egna arbetsplatsen samt i workshops tillsammans med kollegor. Vårt stöd genomförs över en tidsperiod just av den anledning att alla förändringar och utvecklingsprocesser behöver tid.

• Mål & Arbetsuppgifter – Fokus på rätt saker
• Vanor & Beteenden - Nyckel till att lyckas att utveckla ditt arbetssätt och göra rätt saker.
•Planering & Prioritering – Att skapa tid till det som är viktigast
Smarta mål
•Effektiva Möten (Personliga Verktyg att tänka på vid möten)

Förväntat resultat
- Frigöra tid genom att bli bättre på att hantera tiden
- Bättre på att planera sitt arbete
- Bättre på att prioritera bland sina arbetsuppgifter
- Ökat samarbete mellan arbetskollegorna när ökad förståelse och respekt för varandras tid och arbetsuppgifter skapas
- Få bort tidstjuvar och störningsmoment
- Ökad tillfredställelse genom att veta att man gör rätt saker
- Mindre stress – känslan av kontroll förbättrats genom att arbeta annorlunda
- Ökad Måluppfyllelse
- Bättre resultat
- Ett nytt gemensamt arbetssätt


Personligt Resultat & Effektivitetsprogram - PREP