Ledarskap & personlig utveckling

Personlig utveckling (PU) - nio målområden

Personlig utveckling (PU) - nio målområden

Genom kursen finner du dina styrkor och dolda resurser. Du får en fördjupad självkännedom och utvecklar förmågan att leda dig själv och utveckla nya beteenden för olika situationer.

Målgrupp

Fler och fler organisationer har insett betydelsen av att ha medarbetare som utvecklar sin egna resurser. PU riktar sig till den som vill går vidare yrkesmässigt eller privat genom att arbeta med sig själv inifrån och ut. Syftet är att ta vara på dina styrkor och finna dina dolda resurser och utveckla nya beteenden i olika situationer. Små förändringar kan göra stora skillnader i livskvalitet. Alla människor har en självbild. En viktig sak med självbilden är att förstå att hur den än ser ut så är det något vi själva har valt. En annan viktig sak är att självbilden stämmer hyfsat överens med omgivningens bild. Annars kan vi inte fungera effektivt. Stämmer dessutom självbilden överens med hur vi vill bli uppfattade blir samspelet med andra mycket lättare. Det övergripande målet är att nå en fördjupad självkännedom samt att utveckla förmågan att kunna leda dig själv.

Innehåll

Det viktigaste avsnittet i PU är en vidareutvecklad version av en individprofil från Covey Leadership Center, USA: ”The Seven Habits”. Profilen bygger på din självbild samt en sammanställning av vad fem personer anser om dig. De fem personerna har du själv valt ut med syftet att få så ärlig feedback som möjligt.

Följande ingår:
- Nio målområden för personlig effektivitet (förtroendekapital, mål och riktning i livet, förebyggande aktiviteter m.m.).
- Personlig vision
- Individuell utvecklingsplan
Vissa delar av kursen genomförs med erfarenhetsdiskussioner som baseras på deltagarnas personliga livserfarenheter. Under kursen får du möjlighet att stanna upp och reflektera över vart du är på väg och avgöra om du behöver lägga om kurs några grader.

Något som blivit allt vanligare är uppföljningsdagar och det finns även möjlighet till enskild coaching enligt särskild överenskommelse.

Internat- och konferenskostnad tillkommer