Ledarskap & personlig utveckling

Ledarskap på distans - ONLINE

Ledarskap på distans - ONLINE

Vilka krav ställer distansledarskapet på dig som ledare? Under utbildningen skapar du din handlingsplan för att stärka ditt distansledarskap.

Målgrupp

Chefer och ledare som leder medarbetare som arbetar delvis eller helt på distans.

Innehåll

Distansarbete är inget nytt fenomen men har självklart blivit en vardag för många fler under året som gått och kommer troligen att vara allt vanligare även i framtiden. Men vad får det för konsekvenser för ledarskapet? Vad är viktigt för dig som ledare att tänka på? Tillsammans med Johan Book erbjuder vi två halvdagars utbildning där du som deltagare bland annat får med dig nya insikter och kunskaper kring vad som förväntas av dig som ledare på distans, konkreta tips kring vad som stärker distansledarskapet. Utbildningen baseras på arbetslivsforskning och präglas av diskussion, reflektion och planering. Under första tillfället ligger fokus på att lära, analysera och planera hur ledarskapet bör se ut framåt. Sen är det dags att börja göra. Vid andra tillfället följer vi upp hur det faktiskt gått med "görandet" och utfallet. Allt för att skapa nya arbetssätt och rutiner som främjar engagemang och framgång.

Exempel på innehåll:
- Insikter i vad distansarbete för med sig och inte för med sig.
- Lära sig vad vi behöver för att må och prestera bra på jobbet
- Enda skillnaden att leda på distans är kommunikationskanalerna
- Tio forskningsbaserade tips kring att leda bättre på distans
- Insikter tas in i övningar där konkreta förbättringsaktiviteter mejslas ut i en handlingsplan

Efter utbildningen har du som deltagare, utifrån vetenskapliga modeller, skapat strukturer och aktiviteter som främjar ditt eget och dina medarbetares engagemang, välmående och prestation.
Om Utbildaren:
Johan Book har ägnat de senaste tjugo åren åt internkommunikation, strategigenomföranden och ledarskapsutveckling. Han är fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning och anser att vi måste bli mycket bättre på att applicera den massiva kunskap vi har om våra mänskliga drivkrafter i arbetslivet. Johan har valt att arbeta i gränssnittet chef/medarbetare och att förvandla chefer till superhjältar som sprider engagemang och goda prestationer kring sig. Han är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare.

Ledarskap på distans - ONLINE