Ledarskap & personlig utveckling

Agera och tänk rätt i tider av stress och oro

Agera och tänk rätt i tider av stress och oro

Vi står mitt i den värsta storm vi upplevt globalt på årtionden. Hur skall vi tänka? Hur ska vi hantera oron? Vad ska jag göra och hur ska jag klara mig? Detta är stora frågor som inte blir bättre av att vi sätter igång hjärnans flyktsystem och sätter stressen på högvarv.

Målgrupp

För dig som vill förstå vad oron och stressen gör med dig och vad du kan göra för att hantera den på bästa möjliga sätt.

Innehåll

1. Stressa rätt
2. Hantera tillstånd
3. Se sanningen
4. My business
5. Balans & Perspektiv
6. Sikta på målet
7. Planera
8. Agera mer

Utbildningen genomförs i första hand med företagsanpassat upplägg och kan även genomföras online via verktyget Microsoft Teams.

Agera och tänk rätt i tider av stress och oro