Utbildningar

Elsäkerhet vid arbete

Elsäkerhet vid arbete

Utbildningen riktar sig till all fackkunnig personal som arbetar med el och utsätts för en elektrisk fara i sitt arbete. Genom att tillämpa svensk standard för elsäkerhet vid arbete, SS-EN 50110-1, så arbetar man med säkra metoder för att uppfylla säkerheten på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all fackkunnig personal som utför arbete där det finns en elektrisk fara, t.ex. elektriker & servicetekniker, men även till arbetsgivare och innehavare av elektriska anläggningar där man behöver fastställa interna rutiner för t.ex. återställningar och tillträde till elutrymmen.

Förkunskaper

Deltagarna ska ha erfarenhet av arbete i elektriska anläggningar, och självständigt kunna bedöma vilka elektriska risker som finns i den typ av installationer som de utför arbete i.

Innehåll

Om du utför arbete på elektriska anläggningar så kravställer Arbetsmiljölagen att du vidtar åtgärder för att förebygga elolyckor. Genom användandet av Svensk Standard SS-EN 50110-1 som beskriver standardiserade säkerhetsåtgärder vid arbete med en elektiskt fara så tillämpar man en beprövad och riskhanterad metod.

Innehåll
Utbildningen är till största del baserad på standarden för elsäkerhet vid arbete: SS-EN 50110-1. Nya utgåva 4 av standarden kommer att lanseras i Sverige i maj 2024, och utbildningen är såklart uppdaterad enligt nya utgåvan.

-Arbetsmiljöregelverket gällande arbeten med elektrisk fara
-Elfaran & vägledning vid elolyckor - strömgenomgång & ljusbåge
-SS-EN 50110-1 - Drift av elektriska anläggningar
-Personlig skyddsutrustning
-Riskhantering vid elarbeten
-Elsäkerhetsorganisation
-Skötselåtgärder
-Arbetsmetoderna arbete utan spänning, arbete innanför/utanför närområde & arbete med spänning


Baserad på regelverk
Arbetsmiljölagen
Elsäkerhetslagen
SS-EN 50110-1 - Drift av elektriska anläggningar

Giltlighetstid
Intyg på genomförd utbildning utfärdas till deltagaren.
Repetitionsintervall bestäms av arbetsgivaren som har ansvaret för att säkerställa kompetensen. Branschrekommendation brukar vara att man repeterar utbildningen vart tredje år.

  • 2024-11-21 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-11-21
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar